اخبار تکنولوژی چطور از یک دیسک CD/DVD/Blue-ray بدون درایو نوری استفاده کنید؟

اخبار تکنولوژی چطور از یک دیسک CD/DVD/Blue-ray بدون درایو نوری استفاده کنید؟

هر چه زمان می گذرد، استفاده از درایو های نوری کمتر می گردد، مخصوصا که با استفاده از اینترنت پر سرعت شما می توانید، هر آن چه را که می خواهید دانلود کنید و دیگر نیازی به دیسک ها ندارید. در خیلی از لپ تاپ های مدرن از درایو های نوری دیگر استفاده نمی شود، […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.