عینک های AR شرکت آمازون

عینک های AR شرکت آمازون

کمپانی های مایکروسافت و گوگل به ترتیب دارای  هدست های HoloLens و google Glass بوده و Facebook نیز دارای هدست Oculus Rift
اخبار جدید موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.