اخبار تکنولوژی عنوان Professional Lumberjack 2016 در ماه نوامبر عرضه خواهد شد

اخبار تکنولوژی عنوان Professional Lumberjack 2016 در ماه نوامبر عرضه خواهد شد

اینطور که از شواهد پیداست برای هر چیزی دیگر شبیه سازی ساخته می شود. می توان در این بین به شبیه ساز پیاده روی، شبیه ساز تراکتو و شبیه ساز بز اشاره نمود! اکنون نیز نوبت به شبیه ساز درخت قطع کردن رسیده است! شما در این عنوان می توانید درخت قطع کنید! با ما […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.