اولین عکس از HTC One M10 به بیرون درز کرد: بی شباهت به One M9

اولین عکس از HTC One M10 به بیرون درز کرد: بی شباهت به One M9

زمان زیادی از این که شنیدیم One M10 (یا همان Perfume) ممکن است دیگر لوگوی HTC را در پایین صفحه نمایش نداشته

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.