تصاویر Windows 10 Build 10565 لیک شد

تصاویر Windows 10 Build 10565 لیک شد

تصاویر Windows 10 Build 10565 لیک شد. اینطور که از این تصاویر پیداست هیچ ویژگی جدیدی در این نسخه گنجانده نشده است.
اخبار گوشی موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.