بایگانی برای دسته بندی' چارت فروش اسمارت‌فون‌ها در هفته‌ی سی‌هفتم | سناریوی از پیش تعیین شده' .

اخبار تکنولوژی چارت فروش اسمارت‌فون‌ها در هفته‌ی سی‌هفتم | سناریوی از پیش تعیین شده

اخبار تکنولوژی چارت فروش اسمارت‌فون‌ها در هفته‌ی سی‌هفتم | سناریوی از پیش تعیین شده بهترین توصیفی که برای جدول فروش هفتگی اسمارت فون‌های هفته‌ی سی و هفتم سال جاری می توان یافت، سناریوی از پیش تعیین شده می باشد. سناریویی که بعد از کنفرانس سامسونگ نیز اتفاق افتاد. همانگونه که می بینید Apple iPhone 6s […]