بایگانی برای دسته بندی' نگاهی به قیمت سکه‌های Metal Gear Online' .

اخبار تکنولوژی نگاهی به قیمت سکه‌های Metal Gear Online

اخبار تکنولوژی نگاهی به قیمت سکه‌های Metal Gear Online از قبل می‌دانستیم که برای ارتقای بیس اصلی(Mother Base) در Metal Gear Online می‌توانیم پول خرج کنیم و البته همانطور که Konami چندی پیش گفته بود این کار الزامی نیست و تنها روند توسعه بیس اصلی‌تان را سرعت می‌دهد، اما باید صبر کنیم تا ببینیم این ارتقاها […]