بایگانی برای دسته بندی' لیگ حرفه ای eSports عنوان Gears of War برای شمال آمریکا معرفی شد' .

اخبار تکنولوژی لیگ حرفه ای eSports عنوان Gears of War برای شمال آمریکا معرفی شد

اخبار تکنولوژی لیگ حرفه ای eSports عنوان Gears of War برای شمال آمریکا معرفی شد با توجه به اینکه دیگر چیزی تا انتشار عنوان زیبا و انحصاری مایکروسافت با نام Gears of War: Ultimate Edition نمانده و بسیاری از بازیکنان منتظر این عنوان تحسین شده می باشند. در همین حال، لیگ حرفه ای eSports این […]