بایگانی برای دسته بندی' شارپ می خواهد ماه بعد اولین تلویزیون ۸K جهان را در ژاپن عرضه کند' .

اخبار تکنولوژی شارپ می خواهد ماه بعد اولین تلویزیون ۸K جهان را در ژاپن عرضه کند

اخبار تکنولوژی شارپ می خواهد ماه بعد اولین تلویزیون ۸K جهان را در ژاپن عرضه کند اگر فکر می کنید که تلویزیون های ۴K از پیکسل های کمی بهره می برند، باید بگوییم که شارپ به فکر شما بوده است و برای شما تلویزیونی ساخته است، که به شما امکان تجربه تصاویر با رزولوشن بالاتر […]