بایگانی برای دسته بندی' سازندگان Hellblade درباره این عنوان صحبت کرده اند | معجونی از هیجان و توهمات ذهنی' .

اخبار تکنولوژی سازندگان Hellblade درباره این عنوان صحبت کرده اند | معجونی از هیجان و توهمات ذهنی

اخبار تکنولوژی سازندگان Hellblade درباره این عنوان صحبت کرده اند | معجونی از هیجان و توهمات ذهنی همانطور که اطلاع دارید، عنوان Hellblade توسط سازندگان بازی زیبای Heavenly Sword ساخته شده است و به گفته سازندگان، Hellblade بزرگترین پروژه آنها محسوب می شود. Hellblade یک عنوان پر تنش است که کیفیتی در حد عناوین AAA دارد. سازندگان این عنوان، اخیرا […]