بایگانی برای دسته بندی' تولید سوپر ابریشم خام' .

تولید سوپر ابریشم خام

تولید سوپر ابریشم خام با خوراندن گرافن به کرم های ابریشم گرافن ماده ای شگفت آور با پتانسیل های درونی بسیار زیاد برای ساخت مواد دیگر است، ماده ای که از قرار معلوم می تواند چاشنی خوبی برای تولید ابریشم خام به مراتب ضخیم تر از آنچه امروز در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد باشد. […]