بایگانی برای دسته بندی' بازی های جدیدی به قابلیت پشتیبانی از نسل قبل کنسول Xbox One اضافه خواهند شد' .

اخبار تکنولوژی بازی های جدیدی به قابلیت پشتیبانی از نسل قبل کنسول Xbox One اضافه خواهند شد

اخبار تکنولوژی بازی های جدیدی به قابلیت پشتیبانی از نسل قبل کنسول Xbox One اضافه خواهند شد اگر گیمفا را دنبال کرده باشید، چند روز پیش آقای Phil Spencer صحبت هایی کرد مبنی بر اینکه در هفته ای که گذشت، بازی های جدیدی به قابلیت پشتیبانی از نسل قبل کنسول Xbox One اضافه خواهند شد. […]