2 تن مواد غذایی فاسد در شهرستان زرند معدوم شد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.