تارتار: می دانستیم پرسپولیس برای برد می آید

پارس فوتبال

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.