کنسولی که محکوم به شکست شد:

یکی از جدیدترین کنسول هایی که در همین اواخر ساخته شده بود و بسیار هم تلاش برای جذب مخاطب صورت گرفته بود کنسول Wii u بود که ظاهرا محکوم به شکست شده . البته این نکته را باید در نظر داشت که شروع فروش این کنسول خوب بود و با استقبال خوب کاربران همراه شد […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.