چرا منصوریان بیانیه نداد؟

پارس نیوز

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.