هلاکت۳۰۰داعشی درعملیات‎پاکسازی‎دیالی

پایگاه هم اندیشی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.