موسسه نظرسنجی امریکایی:59درصد ایرانی ها رای سال88 به احمدی نژاد را درست می دانستند

خبر آنلاین

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.