مجوزهای لازم برای احداث پالایشگاه و پتروشیمی شهرستان دورود صادر شده است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.