قوچان‌نژاد: فصل بعد به اروپا بازمی‌گردم/ از حضور در لیگ قطر راضی بودم

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.