فرماندار اسلام آباد: بیکاری در روستاها اصلی ترین عامل مهاجرت به شهرهاست

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.