خاطره اکبر عبدی از دیر حاضر شدن خودش و امیر نوری در سر صحنه «اخراجی‌ها»

خبر آنلاین

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.