حمایت بیش از 400 نفر از نخبگان و اساتید غرب کشور از توافق هسته ای

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.