بوسه علی دایی بر پیشانی حسن روحانی (عکس)

روز نو

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.