اوباما خواستار تشدید قوانین حمل سلاح در آمریکا شد

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.