امام جمعه پاوه: کمک به نیازمندان ازآموزه های دین است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.