اخبار کوتاه از پرسپولیس/ برگزاری جلسه برانکو با طاهری و احتمال تغییرات

پارس نیوز

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.