آگوئرو: من اصرار می‌کنم اما مسی امتناع!/ حضور او در سیتی باعث پیشرفت‌اش می‌شود

پارس نیوز

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.